Program de formare în coaching – start: septembrie 2023

Pe 9 septembrie 2023 dăm startul unei noi grupe de studenți dornici să urmeze o formare în coaching.

Programul este conceput atât ca proces de dez-vățare, cât și de învățare:

  • să ne dez-vățăm de „cunoscut”
  • și să creăm spațiu pentru „necunoscut”,

creându-ne astfel un nou mod de a trăi și de a ne adapta la viteza foarte mare de schimbare a tot ceea ce ne înconjoară.

Programul conferă participanților abilități și metode specifice procesului de coaching în vederea acompanierii persoanelor individuale sau echipelor care țintesc creșterea performanței, provocarea creativității, antrenarea abilităților potrivite viitorului, definirea de noi viziuni și direcții de viață profesională sau personală.

Programul este acreditat de Federația Internațională de Coaching (ICF) și de A.N.C. România.

Descrierea detaliată a programului, pentru cine este potrivit și care sunt obiectivele de învățare le găsești aici: COACHING FUNDAMENTALS program de formare în coaching

Iată și calendarul modulelor pentru seria care debutează pe 9 septembrie 2023:

Modulul 1
Bazele procesului de coaching. O vedere de ansamblu
S, 09.09.2023 – 10:00 – 18:00
D, 10.09.2023 – 10:00 – 18:00
M, 13.09.2023 – 19:00 – 22:00
Modulul 2
Relația de coaching
S, 07.10.2023 – 10:00 – 18:00
D, 08.10.2023 – 10:00 – 18:00
M, 11.10.2023 – 19:00 – 22:00
Modulul 3
Creșterea nivelului de conștientizare
S, 04.11.2023 – 10:00 – 18:00
D, 05.11.2023 – 10:00 – 18:00
M, 08.11.2023 – 19:00 – 22:00
Modulul 4
Conștientizarea și facilitarea creșterii clientului
S, 09.12.2023 – 10:00 – 18:00
D, 10.12.2023 – 10:00 – 18:00
M, 13.12.2023 – 19:00 – 22:00
Modulul 5
Coaching pentru lideri de echipe
S, 13.01.2024 – 10:00 – 18:00
D, 14.01.2024 – 10:00 – 18:00
M, 17.01.2024 – 19:00 – 22:00
Modulul 6
Continuarea educației coach-ului
S, 10.02.2024 – 10:00 – 18:00
D, 11.02.2024 – 10:00 – 18:00
M, 14.02.2024 – 19:00 – 22:00
SESIUNI DE MENTOR COACHING DE GRUP – miercurea, interval orar 19:00 – 22:00,
în zilele: 27.09.2023, 25.10.2023, 22.11.2023, 20.12.2023, 31.01.2024

*(S – sâmbătă, D – duminică, M – miercuri)

Număr de ore incluse în program

  • 6 module (Sâmbătă – 6h, Duminică – 6h, Miercuri – 3h x 6 module, conform calendarului de mai sus);
  • 5 sesiuni de mentor coaching de grup (3h x 5 sesiuni – Miercuri seara, via Zoom, o dată pe lună, conform calendarului de mai sus) supervizate de un coach profesionist și mentor coach;
  • 3 sesiuni individuale de mentor coaching  (fiecare sesiune având durate de 1 oră)
  • 15 de ore practică peer-to-peer

TOTAL: 123 ore de formare teoretică și practică în coaching, în care sunt incluse 15 ore de mentor coaching de grup și 3 sesiuni individuale de mentor coaching (cu durata de 1 oră).